Latest posts

SFP Nedir, SFP Modül, Port Nedir, SFP Örnekleri

SFP nedir?

SFP cihazların fiber optik bağlantısının sağlanabilmesi amacıyla kullanılan genişleme yuvalarıdır. SFP kısaltması İngilizce açılımı “Small Form Pluggable” olan söz öbeğinden türemiştir ve direkt çevirisi küçük takılabilir formdur. Bu modüller protokol bağımsız olarak işlev görmektedirler.

SFP port nedir?

SFP portlar farklı çeşit ve hızlardaki hem fiber hem de Ethernet kablolarının aynı anda bağlanmasını sağlayan modüllerdir. Bu elemanı bir arabirim olarak düşünebiliriz. SFP portlar genellikle birden fazla bilgisayarın sıklıkla kullanıldığı alanlarda oldukça işlevsel olmaktadırlar. Portlar bağlantı noktaları oldukları için birden fazla noktanın aynı anda kullanılabiliyor oluşu cihaz karmaşasını ortadan kaldırarak basitlik sağlar.

SFP modül nedir?

SFP modül veya SFP aynı ürüne verilen isimlerdir. SFP modüller optik ağa erişimi bulunan SDH gibi cihazların fiber optik bağlantı amaçlı genişletilebilmelerini sağlarlar. Aslında bu modüller seri elektrik sinyallerin, seri optik sinyallere dönüştürülmesini sağlarlar. Bu dönüşümle birlikte de yalnızca bir ağ cihazı, farklı fiber kablo tipi ve mesafesine bağlanabilir hâle gelir.

SFP to RJ45

SFP RJ45, modül çeşidi olarak bakır SFP modülüdür. Yani bakır bağlantı noktası sağlamaktadır ve konnektör tipi de RJ45’tir. Bu bakır modül iletim mesafesi olarak kısa bir alanda çalışabilir çünkü bakır modülde iletim mesafesi en fazla 100 metredir. RJ45 konnektörler Cat5e ve Cat6 kablolarıyla 10, 100 ve 1000 Mbps veri hızında çalışabilmektedirler.

Posted in: Transceivers

Leave a comment