Latest posts

SFP DAC, Connector ve Adapter Nedir? SFP Tavsiyeleri!

SFP in Networking

Gigabit anahtarların genel olarak ağlardaki anahtarlama işlevselliklerinin genişletilmesini sağlayan SFP’ler fiber ve Ethernet kablolarına bağlanmayı sağlarlar. SFP’ler ağ ve depolama anahtarlarının çalışma esnasında değişiklik yapılabilmesine de olanak vermektedir. Zaten SFP kompakt ve çalışır haldeki ağ birimi modülünün bir biçimidir. 

SFP Dac

Dac’lar yani doğrudan bağlantı kabloları elektrik sinyallerinin kısa mesafeli olarak iletimlerinde kullanılan iki bakır bazlı iletkeni olan twinax kablo çözümleridir. Dac kablolar veri ağlarındaki hat kartları ya da bağlantı noktalarını direkt olarak bağlamaktadırlar. Dac kablo, SFP modül ve bir kablonun birlikte yapacağı işi tek başına yapabilmektedir. 

SFP Fiber

Optik bağlantıların kurulabilmesi için kullanılmakta olan genişleme yuvaları SFP fiber ya da fiber SFP olarak geçmektedir. SFP modüller fiber kanal ile diğer iletişim standartlarını desteklemektedirler. SFP modüller kendi içlerinde veri iletişiminin sağlanması için fiber optik kablolar kullanırlar.  

SFP Connector

SFP’ler SFP konnektör olarak da isimlendirilebilmektedir. SFP’ler ağ ve depolama bağlantılarında çalıştırılır ve kullanımları sırasında değiştirilebilirler. Çeşitli anahtarlar üzerinde yer alan SFP modüller fiber ile Ethernet kablosuna bağlanarak veri iletimini kolaylaştırırlar. 

SFPs are also known as SFP connections. SFPs are network and storage connections that may be reconfigured while in use. Data transmission is facilitated by SFP modules on different switches that link to Ethernet cables through fiber.

SFP Adapter

SFP bağdaştırıcıları ağ genellerindeki anahtar işlevselliklerini genişletir ve farklı birçok fiber ve Ethernet kablolarına bağlantıyı sağlar. Bu bağdaştırıcılar küçük forma sahip olarak da takılabilir ve çalışma sırasında değiştirilebilirler. Ayrıca SFP bağdaştırıcıları fiber optik bağlantılarda mutlaka gerekli ve esnek yapıda olan cihazlardır. 

SFP Advice

SFP’ler genel olarak hem kompakt boyutlu hem de protokol bağımsız araçlardır. Boyutları nedeniyle bu araçlar mini GIBC’ler olarak tanımlanırlar. Geniş uygulama alanına sahip olan SFP araçlarının en yaygın kullanımları ağ anahtarlarının bir araya getirilmesidir. 

SFP or FFP

SFP ikincil odak düzlemi iken ffp birincil odak düzlemidir. Bu odak düzlemleri arasında belli başlı farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklardan en belirgin olanı birincil odak düzlemi büyütme esnasında dinamik iken ikinci odak düzleminde statik bir durum söz konusudur. 

Posted in: Transceivers

Leave a comment